Welkom op de website van de begroting 2020 - 2023 van de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen zet in op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.

Baten € 68.085.450

Lasten € -69.509.649

Baten

€ 46.666.631

Lasten

€ -13.608.398

Baten

€ 136.999

Lasten

€ -2.611.576

Baten

€ 523.118

Lasten

€ -5.393.348

Baten

€ 800.757

Lasten

€ -982.947

Baten

€ 1.295.119

Lasten

€ -5.728.554

Baten

€ 3.923.574

Lasten

€ -5.911.045

Baten

€ 1.028.800

Lasten

€ -20.086.992

Baten

€ 5.288.707

Lasten

€ -5.343.935

Baten

€ 8.421.745

Lasten

€ -9.842.854