1 Kerngegevens

Inwoners

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Totaal

28.499

28.500

28.650

< 20 jaar

6.895

6.900

6.925

> 64 jaar

5.888

5.825

6.150

waarvan 75 - 85 jaar

1.987

2.500

2.100

Uitkeringsgerechtigden bijstand

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

IOAW

23

23

24

IOAZ

3

2

3

PW (participatiewet

223

225

213

Fysieke structuur

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

oppervlakte land in hectaren

16.510

16.510

16.510

oppervlakte binnenwater in hectaren

140

140

140

aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

11.722

11.698

11.773

km gemeentelijke wegen

513

513

513

km provinciale wegen

34

34

34

Personele gegevens

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

aantal fte's

191

194

211

Financiële structuur per inwoner

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

algemene uitkering gemeentefonds

801

1105*

1.169

*Integratie uitkering sociaal domein toegevoegd aan algemene uitkering

ga terug