5 Bedrijfsvoering

Algemeen

Bedrijfsvoering is ondersteunend en adviserend aan de organisatieonderdelen, het gemeentebestuur, directie en management.

In deze paragraaf gaan wij in op organisatieontwikkeling, personeelsbeleid, samenwerking, inkoopbeleid, informatievoorziening & automatisering, Geo-informatie en documentbeheer, juridische kwaliteitszorg en rechtmatigheid.

Nieuw Financieel Systeem
Het huidige financieel systeem (FMS) is om diverse redenen aan vervanging toe. De raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. In 2019 en 2020 wordt hard aan deze vervanging gewerkt. Het plan van aanpak is in de zomer van 2019 vastgesteld. Het globale stappenplan luidt:

  • Marktverkenning en aanbesteding               2e halfjaar 2019
  • Technische inrichting systeem en realisatie technische koppelvlakken    1e halfjaar 2020
  • Testen, trainen gebruikersorganisatie en eventueel converteren      2e halfjaar 2020
  • Go live                           1 januari 2021
  • Live en after go live support                  1e halfjaar 2021
ga terug