7 Investeringskredieten

In het onderstaande overzicht vindt u in het kort de investeringen voor 2020. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar het Investeringsplan 2020-2023.

Investeringen met activering

Programma

Omschrijving

Bedrag

3

Iseki klepelmaaier

46.000

3

John Deere 6130R

108.000

3

Joskin kipper

62.000

3

Vervanging folie vijver Polhaarweg

33.000

3

Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan

160.000

3

Wegenschaaf

27.500

3

Zoutmenginstallatie

35.000

3

Zoutstrooier B1 en B2

42.000

5

1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket de Spiegel

45.000

9

Strategische grondaankopen

1.000.000

Totaal

1.558.500

ga terug