5 Reserves en voorzieningen

5 Reserves en voorzieningen

 Naam reserve / voorziening 

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

per

per

per

31-12-2019 *

31-12-2020

31-12-2021

 Algemene reserve

  Algemene reserve vaste buffer 

5.500.000

5.500.000

5.500.000

  Algemene reserve vrij besteedbaar 

7.727.249

352.000

-277.000

7.802.249

-50.000

7.752.249

  Algemene reserve grondexploitatie 

2.310.535

2.310.535

2.310.535

 Totaal algemene reserve 

15.537.784

352.000

-277.000

15.612.784

0

-50.000

15.562.784

Bestemmingsreserves geblokkeerd

  KL Gemeentehuis bouw 

8.217.150

-283.350

7.933.800

-283.350

7.650.450

  KL Kunstgrasvelden 

494.567

-85.473

409.094

-85.473

323.621

  KL pand vm Rabobank Nieuwleusen ** 

0

0

0

0

0

  KL Installaties vm Rabobank N'leusen ** 

0

0

0

0

0

  KL Cichoreifabriek gebouw 

1.057.870

-28.591

1.029.279

-28.591

1.000.688

  KL Cichoreifabriek installaties 

366.625

-52.375

314.250

-52.375

261.875

  KL Brandweerkazerne Nieuwleusen 

973.000

-34.750

938.250

-34.750

903.500

  KL de Spil installaties 

2.250.000

-250.000

2.000.000

-250.000

1.750.000

  KL de Spil gebouw 

7.518.536

-192.783

7.325.753

-192.783

7.132.970

  KL verbouw werf Dalfsen 

1.140.750

-60.750

1.080.000

-60.750

1.019.250

  KL Wandelpromenade 

142.897

-10.992

131.905

-10.992

120.913

Totaal bestemmingsres. geblokkeerd

22.161.395

0

-999.064

21.162.331

0

-999.064

20.163.267

Bestemmingsreserves

  Reserve reeds bestemd 

327.500

-233.750

93.750

-48.750

45.000

  Grote projecten 

0

0

0

  Milieu 

0

0

0

  Verkoop pref.aandelen Vitens 

304.458

-152.234

152.224

-152.224

0

  Herstructurering openbaar groen

470.587

0

-50.000

420.587

0

-50.000

370.587

  Sociaal domein 

459.293

-143.000

316.293

316.293

  Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf

1.827.477

-400.000

1.427.477

-400.000

1.027.477

  Volkshuisvesting (VHV)

1.545.460

200.000

-142.500

1.602.960

200.000

-142.500

1.660.460

 Totaal bestemmingsreserves 

4.934.775

200.000

-1.121.484

4.013.291

200.000

-793.474

3.419.817

 Totaal reserves 

42.633.954

552.000

-2.397.548

40.788.406

200.000

-1.842.538

39.145.868

Voorzieningen 

  Riolering spaarvoorziening  

4.036.182

533.789

-325.000

4.244.971

531.330

-325.000

4.451.301

  Reiniging (afval) 

0

0

0

0

0

  Groot onderhoud gem. gebouwen  

965.894

165.000

-115.000

1.015.894

165.000

-55.000

1.125.894

  Wethouderspensioen 

765.585

100.000

865.585

100.000

965.585

  Pensioen gewezen wethouders 

1.075.700

-100.000

975.700

-100.000

875.700

  Bovenwijks aansluiting N348 

0

0

0

  Mobiliteit (door derden beklemde middelen) 

0

0

0

 Totaal voorzieningen 

6.843.361

798.789

-540.000

7.102.150

796.330

-480.000

7.418.480

 TOTAAL GENERAAL 

49.477.315

1.350.789

-2.937.548

47.890.556

996.330

-2.322.538

46.564.348

 * stand per 31-12-2019 is inclusief raadsbesluiten t/m PPN (juni 2019). Dus excl mutaties 2e berap 2019 (raad okt 2019). 

 ** mutaties in 2e berap 2019 zijn wel meegenomen, in verband met versnelde afschrijving ogv BBV 

Naam reserve / voorziening

Saldo

Bij

Af

Saldo

Bij

Af

Saldo

per

per

per

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

 Algemene reserve

 Algemene reserve vaste buffer

5.500.000

5.500.000

5.500.000

 Algemene reserve vrij besteedbaar

7.752.249

7.752.249

7.752.249

 Algemene reserve grondexploitatie

2.310.535

2.310.535

2.310.535

Totaal algemene reserve

15.562.784

0

0

15.562.784

0

0

15.562.784

Bestemmingsreserves geblokkeerd

 KL Gemeentehuis bouw

7.650.450

-283.350

7.367.100

-283.350

7.083.750

 KL Kunstgrasvelden

323.621

-85.473

238.148

-85.473

152.675

 KL pand vm Rabobank Nieuwleusen **

0

0

0

0

0

 KL Installaties vm Rabobank N'leusen **

0

0

0

0

0

 KL Cichoreifabriek gebouw

1.000.688

-28.591

972.097

-28.591

943.506

 KL Cichoreifabriek installaties

261.875

-52.375

209.500

-52.375

157.125

 KL Brandweerkazerne Nieuwleusen

903.500

-34.750

868.750

-34.750

834.000

 KL de Spil installaties

1.750.000

-250.000

1.500.000

-250.000

1.250.000

 KL de Spil gebouw

7.132.970

-192.783

6.940.187

-192.783

6.747.404

 KL verbouw werf Dalfsen

1.019.250

-60.750

958.500

-60.750

897.750

 KL Wandelpromenade

120.913

-10.992

109.921

-10.992

98.929

Totaal bestemmingsres. geblokkeerd

20.163.267

0

-999.064

19.164.203

0

-999.064

18.165.139

Bestemmingsreserves

 Reserve reeds bestemd

45.000

-18.750

26.250

-13.750

12.500

 Grote projecten

0

0

0

 Milieu

0

0

0

 Verkoop pref.aandelen Vitens

0

0

0

0

0

  Herstructurering openbaar groen

370.587

20.000

-50.000

340.587

20.000

-50.000

310.587

 Sociaal domein

316.293

316.293

316.293

  Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf

1.027.477

-400.000

627.477

-400.000

227.477

  Volkshuisvesting (VHV)

1.660.460

200.000

-142.500

1.717.960

200.000

-32.500

1.885.460

Totaal bestemmingsreserves

3.419.817

220.000

-611.250

3.028.567

220.000

-496.250

2.752.317

Totaal reserves

39.145.868

220.000

-1.610.314

37.755.554

220.000

-1.495.314

36.480.240

Voorzieningen 

 Riolering spaarvoorziening 

4.451.301

527.826

-325.000

4.654.127

524.357

-325.000

4.853.484

 Reiniging (afval)

0

0

0

0

0

 Groot onderhoud gem. gebouwen 

1.125.894

165.000

-170.000

1.120.894

165.000

-750.000

535.894

 Wethouderspensioen

965.585

100.000

1.065.585

100.000

1.165.585

 Pensioen gewezen wethouders

875.700

-100.000

775.700

-100.000

675.700

 Bovenwijks aansluiting N348

0

0

0

 Mobiliteit (door derden beklemde middelen)

0

0

0

Totaal voorzieningen

7.418.480

792.826

-595.000

7.616.306

789.357

-1.175.000

7.230.663

TOTAAL GENERAAL

46.564.348

1.012.826

-2.205.314

45.371.860

1.009.357

-2.670.314

43.710.903

ga terug