2 Lasten en baten 2020 tot en met 2023

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

-12.524

-12.167

-13.256

-13.815

-14.114

-14.571

Openbare orde en veiligheid

-2.160

-2.192

-2.612

-2.223

-2.224

-2.225

Beheer openbare ruimte

-5.092

-5.613

-5.393

-5.462

-5.479

-5.488

Economische zaken

-1.299

-1.001

-983

-1.180

-1.206

-245

Onderwijs en vrije tijd

-5.645

-5.580

-5.729

-5.748

-5.766

-5.735

Inkomensondersteuning

-5.769

-5.566

-5.911

-5.796

-5.802

-5.809

Sociaal domein

-20.168

-18.625

-20.087

-19.673

-19.520

-19.458

Duurzaamheid en milieu

-4.595

-4.866

-5.344

-5.229

-5.200

-5.210

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-8.520

-7.891

-9.843

-9.935

-5.388

-4.819

Totaal lasten

-65.773

-63.500

-69.158

-69.060

-64.698

-63.560

Baten

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

41.806

43.147

45.706

46.523

47.630

48.477

Openbare orde en veiligheid

92

78

102

103

103

103

Beheer openbare ruimte

476

229

266

266

267

267

Economische zaken

1.497

823

801

997

1.022

60

Onderwijs en vrije tijd

470

570

591

594

598

602

Inkomensondersteuning

3.851

3.665

3.859

3.859

3.859

3.859

Sociaal domein

1.349

547

936

619

617

617

Duurzaamheid en milieu

4.419

4.494

5.079

5.184

5.266

5.315

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

7.888

6.681

8.339

8.577

4.159

3.714

Totaal baten

61.848

60.235

65.679

66.722

63.520

63.013

Saldo

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

29.282

30.980

32.449

32.708

33.516

33.906

Openbare orde en veiligheid

-2.068

-2.114

-2.509

-2.120

-2.121

-2.122

Beheer openbare ruimte

-4.616

-5.383

-5.128

-5.195

-5.212

-5.220

Economische zaken

197

-178

-182

-183

-184

-185

Onderwijs en vrije tijd

-5.175

-5.010

-5.137

-5.153

-5.168

-5.134

Inkomensondersteuning

-1.918

-1.902

-2.052

-1.937

-1.944

-1.950

Sociaal domein

-18.819

-18.078

-19.151

-19.054

-18.903

-18.842

Duurzaamheid en milieu

-176

-372

-265

-45

66

104

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-632

-1.209

-1.504

-1.358

-1.229

-1.104

Totaal saldo

-3.925

-3.266

-3.479

-2.338

-1.178

-547

Storting in reserves

-1.331

-20

-352

0

-20

-20

Ontrekking in reserves

4.753

2.980

2.407

1.707

1.440

1.292

Resultaat

-503

-306

-1.424

-631

242

725

ga terug