2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren (12-17 jaar)

2018

Bureau Halt

132

119

111

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

0,5

2,2

1

Vernieling

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

1,6

5,4

4,2

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

1,4

4,8

3,4

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

0.9

2,5

2